[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]


Enemmän elämää Elämänlangalla

Tampereen Naisyhdistys ry:n hallinnoimassa Elämänlanka-hankkeessa etsitään yksilöllisiä keinoja ikääntyvien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Löydämme yhdessä osallistujien kanssa keinoja tarvittavan tiedon, sosiaalisen tuen ja yhteisöllisyyden avulla. Toiminnan tarkoituksena on tukea itsenäistä elämää ja vähentää tiedon ja tuen puuttumisesta johtuvaa turvattomuuden ja epävarmuuden tunnetta. Vahvistamme osallisuuden mahdollisuuksia sekä tuemme ikääntyvän ihmisen identiteettiä. Pyrimme lisäksi lisäämään yhteiskunnassa ikäystävällisiä asenteita.


Yhdessä ja henkilökohtaisesti

Kehitämme ryhmämuotoista toimintaa, jossa yhdistyy ohjaus ja neuvonta, vertaistuki sekä toiminnalliset menetelmät. Ryhmien tarkempi sisältö muodostuu osallistujien tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Hankkeen työntekijät toimivat ryhmissä ohjaajina. Tarvittaessa ryhmiin kutsutaan toivotun teeman mukaisia ulkopuolisia vieraita. Järjestämme henkilökohtaisia tapaamisia niiden asiakkaiden kanssa, jotka eivät halua tai pääse mukaan ryhmätoimintaan. Näiden lisäksi järjestämme yhteisöllisiä tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 

Työkirja

Kehitämme hankkeen aikana työkirjan, jota käytetään ryhmä- ja yksilötyössä keskustelun herättäjänä sekä tiedonlähteenä. Työkirjaa kehitetään osallistujilta saadun palautteen mukaan, ja se julkaistaan hankkeen päättyessä. Valmis työkirja jää Tampereen Naisyhdistys ry:n ja muiden kumppanien käyttöön hankkeen päättyessä.


Tavoitteena ennaltaehkäisy

Työmme on ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää, ja se sijoittuu etsivän vanhustyön kentälle. Työtapoinamme ovat mm. pop-up-tapahtumat sekä asuinalueille ja kotioville suuntautuvat käynnit. Etsivää työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden, yhteistyökumppaneiden ja omakotiyhdistysten kanssa.


Yhteistyökumppanit

Elämänlanka-hankkeen yhteistyökumppaneita on Arvokas vanhuus ry, Irjalan omakotiyhdistys ry, Kotilinnasäätiö, Nääsville ry, Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Valli ry. Kutsumme mukaan yhteistyöhön kaikkia kumppaneita, jotka haluavat lähteä yhdessä kanssamme lisäämään ikääntyvän ihmisen hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Ota yhteyttä!

Hankkeen toiminta sijoittuu Tampereen koilliselle alueelle. Hanketta rahoittaa STEA (2020–2022).


Näillä sivuilla myös:
Etusivu – Elämänlanka, Tampereen Naisyhdistys ry
Tule mukaan – lisätietoa toiminnasta
Ajankohtaista – blogi, tapahtumat, tiedotteet
Yhteystiedot – ota yhteyttä!